Финансиран от Erasmus +, проект SiLC има за цел да развие инструменти за сътрудничество на различните поколения и култури в ММСП & О (микро, малки и средни предприятия и организации), които да бъдат използвани в обучението и ръководенето на екипите.

Silc е нова концепция за обучение по лидерство, която разглежда разнообразието от култури и поколения като предимство. НОВА ПРЕДСТАВА ЗА ЛИДЕРСКИ ОБУЧЕНИЯ, В КОЯТО РАЗНООБРАЗИЕТО В КУЛТУРИТЕ И ПОКОЛЕНИЯТА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО АКТИВ.

Основната цел е да се въведат иновативни инструменти, които да подпомагат обучението на работното място в разнообразни екипи.

В ерата на глобализацията, конкурентоспособността и бързите социални промени, организациите трябва да са иновативни (ET2020), за да развият конкурентно предимство. Демографското развитие (по-ниска раждаемост и застаряване на населението) и миграцията (както в ЕС, така и извън него) бързо увеличават многообразието на работната сила. От деветдесетте години насам Европейските лидери, се опитват да предвидят това развитие с нови политики, като стимулиране на професионалното участие и продължаващото обучение на възрастните.

Скоро ще имаме до 5 поколения, които работят на едно място! Според изследването (Bontekoe 2011) иновационната мощ на екипите е възпрепятствана от различни поколения, които не работят оптимално заедно.

SiLC ще се реализира, чрез 6 партньора от Холандия, Чехия, България, Румъния, Латвия и Испания.

ЦЕЛТА НА SILC Е:

  • Развиване (учене и сътрудничество) на екипи съставени от различни поколения и култури до пълния им потенциал (използване новаторската мощ, подсилена от разнообразието).
  • Разкриване на иновативния и конкурентен потенциал на ММСП & О, чрез предлагане на иновативно решение за лесно започване на работа по многообразието (отдолу-нагоре).

SiLC създава подход и инструменти за поддръжка:

– даване възможност на оперативните лидери да работят с техните (разнообразни) екипи и да им помогнат да се научат да си сътрудничат до оптималното ниво

– Фасилитатори на обучението (обучители и треньори, които подкрепят ръководителите на екипи), които да работят по гъвкав начин на за развитие на ръководството на микро, малките и средните предприятия и организации.

SiLC се финансира от програмата на Европейския съюз „Еразъм +“ (Ключово действие: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики) и ще продължи от септември 2016 г. до май 2019 г.