Finançat per  Erasmus+, el projecte SiLC vol produir eines de gestió multicultural i multigeneracional per a MPIME &Os (microempreses, petites i mitjanes empreses i organitzacions) per a ser emprades en formació, coaching, i dins dels equips.

SiLC és un nou concepte de formació en lideratge que considera la diversitat de generacions i de cultura con a un element positiu.

UN NOU CONCEPTE DE FORMACIÓ EN LIDERATGE QUE CONSIDERA LA DIVERSITAT CULTURAL I GENERACIONAL COM A UN ELEMENT POSITIU.

La seva fita principal és l’aplicació d’eines innovadores que promoguin l’aprenentatge al lloc de treball en equips de composició diversa.

En la nostra era de globalització, competitivitat, i ràpids canvis socials, les organitzacions necessiten ser innovadores (ET 2020) per a desenvolupar un perfil competitiu. Els canvis demogràfics recents (baixa natalitat i envelliment de la població europea) causen que la mà d’obra minvi (Pew, 2015). Des dels anys 90, planificadors sòcio-econòmics estan intentant anticipar-se a aquesta situació amb noves polítiques; tals com estimular la participació dels i de les professionals, i la formació permanent de la gent gran.

 

Aviat tindrem fins a cinc generacions cooperant colze amb colze als llocs de treball. D’acord amb treballs de recerca (Bontekoe 2011), el poder d’innovació dels equips és entorpit per la manca de col·laboració entre les diverses generacions que hi treballen.

 

SiLC serà desenvolupat per una aliança de 6 socis; dels Països Baixos, la República Txeca, Bulgària, Romania, Letònia, i Catalunya (Espanya).

SiLC té com a objectiu:

  • Incrementar el desenvolupament (en aprenentatge i cooperació) d’equips multigeneracionals /multiculturals al seu potencial més alt (tot fent servir el poder innovador de la diversitat de l’equip).
  • Desvelar el potencial innovador i competitiu de les MPINME &Os tot oferint-los una solució innovadora per a començar a treballar sobre la diversitat de baix a dalt (“bottom-up”).

SiLC crea una perspectiva i eines per a fer costat a:

– Líders en actiu que siguin capaços amb els seus (diversos) equips per a aprendre a cooperar de forma òptima.

– Facilitadors i facilitadores per a treballar  (de forma flexible) en SiLC a micro empreses, PIMEs, i organitzacions, en el desenvolupament del lideratge.

SiLC és finançat pel programa de la UE Erasmus+ (Acció clau: cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques) i tindrà com a durada de setembre de 2016 a maig de 2019.