2. mezinárodní setkání v Liepaji (26. – 30. dubna 2017)

Liepajas Vidusskola (26–30 April 2017)

Od 26. dubna do 30. dubna 2017 se partneři setkali na druhém projektovém meetingu projektu SILC, které organizovala Večerní střední škola v lotyšském městě Liepaja. Hlavním cílem setkání bylo zhodnocení fungování spolupráce a aktuálně dosaženého pokroku. Od prvního setkání v Barceloně v říjnu 2016 se partneři věnovali především výzkumu předcházejícími tvorbu jednotlivých výstupů.

Mimo projektového setkání se partneři také zapojili do 9. výroční konference Univerzity v Liepaji s podtitulem Dimenze kvality vzdělávání ve znalostní společnosti (28. dubna 2017 Univerzita v Liepaji). Jednotliví partneři projektu zrealizovali v rámci konference workshopy pro vzdělavatele a pro vedoucí a členy týmů zaměřené na vedení a spolupráci v mezigeneračních a kulturně diverzifikovaných týmech.