1. mezinárodní setkání Barcelona (12. – 14. října 2016)

M&M Profuture Training, S.L.

Projekt SILC zahájilo úvodní mezinárodní setkání projektového týmu v Barceloně. Koordinátoři projektu LearningCoach představili základní rámec projektu. Ostatní partneři seznámili tým s profilem svých organizací a svojí motivací pro účast v projektu. Shrnuli také očekávání spojená s výstupy projektu. Partneři dále také nastavili základní parametry řízení projektu, finančních pravidel a věnovali se dalším praktickým otázkám souvisejícím s řízením projektu.

Po úvodním sektání následovala řada aktivit zaměřených na témata spojená s projektem SILC (kulturu, generaci, inkluzi, inovace, učení, leadership a spolupráci v týmu), jejichž realizaci zaštítili jednotliví partneři.