Projekt SiLC je financován z programu Erasmus+ a zaměřuje se na rozvoj multikulturních a multigeneračních nástrojů určených pro mikro, malé a střední podniky a organizace, které je mohou využít při školeních, koučinku a v rámci práce s týmy.

Jde o nový koncept školení vedoucích pracovníků, který vnímá kulturní a generační diverzitu jako příležitost. Hlavním cílem projektu je přinést inovativní řešení, která podpoří vzdělávání v heterogenních týmech.

 

Nový koncept školení vedoucích pracovníků, který vnímá kulturní a generační diverzitu jako příležitost

V éře globalizace, rostoucí konkurence a rychlých změn musí být organizace inovativní (ET2022), chtějí-li si vytvořit konkurenční výhodu. Současně však aktuální demografický vývoj (nižší porodnost a stárnutí populace) způsobuje, že pracovní síly v Evropě ubývá (Pew, 2005). Evropští představitelé se na tento trend připravují již od 90. let, kdy začaly vznikat politiky zaměřené například na vzdělávání starších občanů a jejich uplatnění na pracovním trhu. Nebude trvat dlouho a na pracovišti se bude potkávat až pět generací! Z výzkumů (Bontekoe 2011) vyplývá, že potenciál inovací by mohla brzdit právě neoptimální spolupráce mezi generacemi.

Projekt SiLC je realizován v rámci partnerství organizací ze šesti zemí: Nizozemí, Bulharska, České republiky, Lotyšska, Rumunska a Španělska.

Cíle projektu:

  • Podpořit rozvoj (vzdělávání a spolupráci) vícegeneračních a multikulturních týmů – využít inovativní síly, kterou diverzita přináší, pro naplnění jejich potenciálu.

 

  • Nabídnout mikro, malým a středním podnikům inovativní řešení, která jim pomohou začít pracovat s diverzitou (metoda bottom-up), a tak odkrýt jejich inovativní a konkurenční potenciál.

SiLC vyvíjí nástroje pro:

  • Vedoucí týmů – nástroje jim pomohou lépe pracovat s (heterogenními) týmy a vést je k optimálnímu rozvoji a spolupráci.
  • Facilitátory a školitele – mohou metody SiLC (flexibilně) využívat při rozvoji leadershipu v mikro, malých a středních podnicích a organizacích.

Projekt SiLC je financován z programu Evropské unie Erasmus+ (Klíčová aktivita: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů) a potrvá od září 2016 do května 2019