Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Cílem těchto zásad je seznámit vás s tím, z jakého důvodu a jakým způsobem nakládáme s osobními údaji. 

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka.

Chránit vaše osobní údaje je pro nás velmi důležité. Informace, které o vás získáváme, ve chvíli, kdy se zaregistrujete, přihlásíte nebo stanete členy, zpracováváme za účelem vyhodnocení a budoucí komunikace.

Webové stránky SiLC je možné využít i bez nutnosti poskytnout své osobní údaje. Pokud však jako subjekt osobních údajů chcete skrze naše webové stránky využít další služby, je možné, že zpracování osobních údajů bude nutné. Pokud vznikne nutnost údaje zpracovat a jejich zpracování nevychází z žádného právního základu, získáváme od nositelů pro zpracování dat souhlas. 

Jestliže návštěvníci zanechají na stránce komentář, získáváme data uvedená v kontaktním formuláři, stejně tak IP adresu návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, který pomáhá detekovat spam.  

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit, jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar naleznete zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Při nahrávání obrázků na web se vyvarujte obrázků s vloženými údaji o poloze (GPS EXIF). Návštěvníci webu si mohou obrázky stáhnout a údaje o poloze z obrázků získat.  

Soubory cookie

Pokud zanecháte komentář na našich stránkách, můžete si své jméno, e-mailovou adresu a web uložit do cookies. Tato možnost slouží pro vaše pohodlí – pokud se v budoucnu rozhodnete vložit další komentář, nebudete muset data znovu vyplňovat. Tyto soubory cookie budou uchovány po dobu jednoho roku.

 

Pokud si založíte účet a k tomuto webu se přihlásíte, nainstalujeme dočasný soubor cookie, abychom ověřili, zda váš prohlížeč s cookies spolupracuje. Tento soubor cookie neobsahuje osobní údaje a vymaže se, jakmile prohlížeč zavřete.

 

Při přihlášení nainstalujeme rovněž několik souborů cookie pro uložení vašich přihlašovacích údajů a nastavení prohlížení obrazovky. První soubory cookie jsou staré dva dny, soubory cookie související s prohlížením se uchovávají po dobu jednoho roku. Pokud vyberete možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení se uloží na dva týdny. Ve chvíli, kdy se ze svého účtu odhlásíte, soubory cookie uchovávající vaše přihlašovací údaje budou smazány.

 

Pokud upravíte nebo publikujete článek, v prohlížeči se uloží další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje osobní údaje, ale jednoduše označuje ID článku, který jste právě upravili. Platnost souboru je jeden den.

 

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Obsah vložený z jiných webových stránek se chová způsobem zcela totožným, jako kdyby návštěvník navštívil dané webové stránky přímo.

 

Tyto webové stránky o vás mohou shromažďovat údaje, používat cookie, vkládat další sledování od třetích stran a monitorovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem. Mohou sledovat vaše interakce s vloženým obsahem také pokud máte účet a jste k webu přihlášeni.

 

Upozornění

Přestože vynakládáme maximální úsilí, abychom ochránili soukromí našich uživatelů, může nastat situace, kdy budeme muset osobní údaje poskytnout. Jedná se o případy, kdy to vyžaduje zákon a my jsme přesvědčeni, že jejich poskytnutí je nezbytné pro vyhovění probíhajícímu soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu postupu.

 

 

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje?

Jak dlouho uchováváme vaše data?

Pokud na webu zanecháte komentář, komentář i jeho metadata jsou uchovávány po dobu neurčitou. Je to proto, abychom mohli automaticky rozpoznat a schválit po sobě jdoucí komentáře namísto toho, abychom je drželi ve frontě pro schvalování.

 

V případě uživatelů, kteří se na našich webových stránkách zaregistrují (jsou-li takoví), zpracováváme také osobní údaje, které uvádí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou své osobní údaje kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat (s výjimkou uživatelského jména, které změnit nelze). Správci webu mohou informace rovněž zobrazit nebo upravit.

Vaše data – na co máte právo?

Máte-li na této stránce zřízený účet nebo jste na ní zanechali komentář, můžete požádat o soubor s exportem osobních údajů. Ten obsahuje všechna vámi poskytnutá data, která o vás uchováváme. Můžete také požádat o smazání všech osobních dat. Tato možnost se nevztahuje na údaje, které musíme uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

 

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolované automatickou službou pro detekci spamu.

 

JMÉNO A ADRESA KONTROLORA

Kontrolorem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

M&M Profuture Training, S.L.

Lleo Fontova, 6–0840 Cornellà de Llobregat – Barcelona – Španělsko

Telefon: +34 931704822

email: info@mmprofuture.com

web: www.mmprofuture.com

 

Každý subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit na našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů s jakýmkoliv dotazem či připomínkou týkající se ochrany údajů.

 

Vaše zpětná vazba je vždy vítána

Vítáme vaše připomínky, návrhy a otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů.