Toolbox Latvijā

 

 

Kāpēc rīklodziņš?

 

Pamatojoties uz Rīku komplekta izveidi un ievērojot projekta principus, SiLC ir izstrādājis un izmēģinājis novatorisku instrumentu (pasākumu, spēļu, stratēģiju, pārvaldības pasākumu uc) kasti ar metodisku atbalstu un pielāgots vajadzībām MSM E & Os komandas vadītāji, kas saskaras ar izaicinājumu vadīt arvien daudzveidīgāku darbaspēku.

 

 

Rīku komplekta mērķi

 

 

– Uzziniet par komandas vadītāju lomu

– Izprast daudzveidīgā darbaspēka nozīmi

– Attīstīt kompetences paaudžu sadarbībai

– Attīstīt kompetences starpkultūru sadarbībai