Erasmus+ finansētā projekta SiLC mērķis ir izstrādāt instrumentus, tajā skaitā arī mācību metodiku, darbam ar dažādu paaudžu un kultūru pārstāvjiem, kurus apmācībā un komandas veidošanas darbā varētu izmantot mazie un vidējie uzņēmumi un organizācijas.

SiLC IR JAUNS VADĪBAS TRENIŅU KONCEPTS, KAS UZTVER KULTŪRAS UN PAAUDŽU ATŠĶIRĪBAS KĀ PAPILDINĀJUMU APMĀCĪBU PROGRAMMĀM.

Galvenais mērķis ir ieviest inovatīvus palīglīdzekļus, kas atbalsta tādu komandu mācīšanos darbavietā, kas sastāv no dažādiem dalībniekiem.

Globalizācijas ērā,  kad pastāv konkurence un straujas pārmaiņas, organizācijām ir jābūt radošām (ET2020), lai iegūtu priekšrocības starp konkurentiem. Tomēr deogrāfiskie procesi mūsdienās (zemāka dzimstība un novecošana) veicina darba spēka samazināšanos Eiropā (Pew, 2015)! Kopš deviņdesmitajiem gadiem Eiropas Savienības vadība gatavojas šadai demogrāfiskajai attīstībai ar jaunām darba spēka politikām, piemēram, stimulējot darba meklēšanu un apmācības gados vecākiem cilvēkiem.

Drīzumā mēs sadarbosimies ar līdz pat piecām paaudzēm vienā darbavietā! Saskaņā ar pētijumu (Bontekoe 2011) galvenais inovāciju kavētājs ir dažādu paaudžu nespēja sastrādāties kopā.

SiLC projekts tiks īstenots, sadarbojoties sešām partnerorganizācijām no Nīderlandes, Čehu Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas un Spānijas.

SiLC mērķi ir:

  • dažādu paaudžu/multikulturālu komandu attīstība (mācīšanās un sadarbība) līdz visaugstākajam iespējamam potenciālam (izmantojot daudzveidīgas komandas inovatorisko spēku);
  • atklāt mazo un vidējo uzņēmumu un iestāžu inovatīvo un konkurētspējas potenciālu, piedāvājot inovatīvu risinājumu, lai varētu viegli sākt strādāt pie daudzveidības (no lejas uz augšu).

SiLC rada pieeju un palīglīdzekļus, lai atbalstītu:

– komandu vadītājus, lai viņi varētu strādāt ar savu daudzveidīgo komandu,  padarot mācības un sadarbību optimāli efektīvas;

– koordinatoru darbu, strādājot pie SiLC mazo un vidējo uzņēmumu un organizāciju vadības attīstībā.

SiLC projektu finansē ES programma Erasmus+ (Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) un tas norisināsies laika posmā no 2016. gada septembra līdz 2019. gada maijam.