Het SilC project  heeft als doel tools te ontwikkelen voor MKB en non-profit organisaties die te maken hebben met diversiteit (leeftijd en/of cultureel)  in het team. De tools zullen ingezet worden in Trainingen, coaching en intervisie binnen teams.

SiLC ontwikkelt een nieuw concept voor leiderschapsontwikkeling en neemt daarbij culturele en generationele diversiteit  als uitgangspunt en vaststaand gegeven.

De te ontwikkelen tools ondersteunen op een innovatieve wijze werkplekleren binnen divers samengestelde teams.

In een tijdperk van globalisering, internationale competitie en voortdurende verandering moeten organisaties innovatie omarmen (ET2020) om zich te onderscheiden en waarde te behouden. Door demografische ontwikkelingen (laag geboorteoverschot in combinatie met vergrijzing) krimpt de europese  arbeidsmarkt (Pew, 2015)! Sinds de Jaren 90 proberen overheden  met nieuw overheidsbeleid  hierop te anticiperen. Voorbeelden zijn stimulering van arbeidsparticipatie en speciale leertrajecten voor ouderen.

Binnen enkele Jaren zullen op de werkvloer tot 5 generaties met elkaar samenwerken in teams. Volgens onderzoek (Bontekoning, 2011) wordt de innovatiekracht echter belemmerd doordat verschillende generaties niet optimaal met elkaar samenwerken en er potentieel onbenut blijft.

Het SiLC project wordt uitgevoerd door een nauwe samenwerking van 6 partner organisaties uit Nederland, Tsjechie, Bulgarije, Roemenie, Letland en Spanje

Doelstelling van SiLC is:

  • Ontwikkeling en benutten van optimal potentieel binnen teams die cultureel en/of generationeel divers zijn samengesteld (door leren en samenwerken).
  • Bieden van een innovatieve toepassing waarmee teams direct aan de slag kunnen met hun diversiteit, waardoor talent en innovatief potentieel optimal benut worden.

SiLC ontwikkelt een aanpak en tools waarmee:

  • Teamleiders zodat zij zelf met hun team op de werkplek het leer- en ontwikkelproces kunnen starten
  • Trainers en coaches diversiteit flexibel kunnen integreren in hun leiderschapstrainingen

 

SiLC is gestart in septmeber 2016 en loopt tot mei 2019. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Erasmus+ programma van de EU (Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices).